اطلاعات تماس

تهران، میدان ونک خیابان حقانی، نبش گاندی جنوبی، درمانگاه چند تخصصی ژنتیک پزشکی ژنوسل

۸۸۶۹۶۹۵۰
۸۸۶۹۶۹۵۱
۸۸۲۰۱۴۸۵
۸۸۷۸۹۵۸۴
۸۸۶۷۳۱۳۰
۸۸۲۰۳۷۵۲

info@geneocell.net

کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام

    فرم تماس